LEREN kun je LEREN

lezen - spellen - studievaardigheden

drs. Karin van der Weijden  Wildeman 5   5629 KH Eindhoven  info@lerenkunjeleren.nl   06-23259617

 

 

Scholing leerkrachten 'Zo leer je kinderen lezen en spellen', de methodiek van José Schraven, klik hier voor meer informatie.

 

 

 

Karin van der Weijden-van der Laan (1967) behaalde in 1989 haar doctoraaldiploma Taal- en literatuurwetenschap aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg  en rondde in 2009 de Masteropleiding Dyslexiespecialist af aan de Fontys Hogeschool Tilburg. Daarna heeft zij nog diverse certificaten behaald op het gebied van dyslexiezorg en dyslexie-ICT. Ook is zij gecertificeerd trainer Snel leren=leuk leren. In augustus 2007 is Karin gestart met LEREN kun je LEREN, praktijk voor lezen, spellen en studiebegeleiding.

Karin is scholingspartner van José Schraven (Zo leer je kinderen lezen en spellen) en van LIGT Lezen en Spellen.  Eerder was zij werkzaam aan de Letterenfaculteit te Tilburg, bij de Averroèsstichting, het CITO,  de Vereniging voor ouders van couveusekinderen en BVS schooladvies.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Technisch lezen en/of spelling, individueel:

Volgens de methodiek 'Zo leer je kinderen lezen en spellen', die naast elke andere methode gebruikt kan worden. Hierin staat een heldere, eenduidige, stapsgewijze instructie centraal. Gericht op het opdoen van succeservaringen, waardoor kinderen gemotiveerd raken en weer plezier krijgen in lezen en/of  spellen!

Kosten:

52,50 euro per uur

Data:

Op dit moment zijn alle plaatsen bezet.

 

Begrijpend lezen, individueel:

Individuele begeleiding. Na een beginmeting met behulp van Schoolvaardigheidstoets Begrijpend Lezen wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld

Kosten:

52,50 per uur

Data:

Op dit moment zijn alle plaatsen bezet.

 

Begrijpend lezen, cursusgroep 'Alle teksten de baas'

In 6 lessen van 75 minuten gaan we in een groep van  3-5 leerlingen  aan de slag met verwijswoorden, signaalwoorden, synoniemen, hoofd- en bijzaken, allerlei soorten teksten en meerkeuzevragen. Daarnaast wordt ook in spelvorm geoefend met leestechniek, woordenschat  en husselteksten.

Kosten:

240 euro per persoon, inclusief materialen

Data:

september 2019

 

Dyslexie Screening Test

Met de Dyslexie Screening Test (DST-NL) kan onderzocht worden of er sprake is van een verhoogd risico op dyslexie. Op basis van de test wordt geen diagnose gesteld, de resultaten geven wel een indicatie of verder onderzoek al dan niet gerechtvaardigd is. Een dyslexieverklaring kan alleen worden afgegeven na uitgebreider onderzoek door een daarvoor gekwalificeerde psycholoog of orthopedagoog.

Kosten:

140,00 euro inclusief rapportage en nagesprek

Data:

Op afspraak

 

Individuele begeleiding Cito Entreetoets, Cito Eindtoets Basisonderwijs, IEP Eindtoets

In principe zouden leerlingen de Entreetoets, de Eindtoets en de IEP-toets moeten kunnen maken zonder extra training. Toch kan oefenen zinvol zijn, met name wanneer dit gericht is op het wennen aan het type toetsvragen. Een opgave goed lezen en de eventuele illustratie bestuderen, is vaak al het halve werk. Daarnaast kunnen oefeningen gericht op stress- en faalangstreductie een belangrijk hulpmiddel zijn bij de voorbereiding op de toets. Een kind dat goed in zijn vel zit en vertrouwen heeft in zijn eigen kunnen zal met een gerust(er) hart de toetssituatie tegemoet treden en presteren op een niveau dat bij past bij zijn capaciteiten.

Kosten:

52,50 euro per uur
Data:
Op dit moment zijn alle plaatsen bezet.

 

Groepslessen Snel leren = leuk leren® voor mavo, havo, vwo

Groepslessen Snel leren = leuk leren® voor vmbo

In een kleine groep leer je in zes lessen van een uur sneller lezen en efficiënter leren. Je leert beter plannen en je oefent met het toepassen van diverse geheugentechnieken.

Kosten:

279,95 euro per persoon, inclusief werkboek en overige materialen,  e-mailcoaching tijdens de cursusperiode en een terugkomspreekuur.

Data:

Vanaf 24 januari tot en met 14 maart 2019 (alle plaatsen bezet).

 

Groepslessen Op weg naar de brugklas®

Spin-off van de cursus Snel leren=leuk leren, speciaal voor leerlingen van groep 8. Drie lessen van een uur, als voorbereiding op het leren leren in de brugklas. We gaan aan de slag met focuslezen (vlotter lezen en meer onthouden), het onderscheiden van hoofd- en bijzaken in teksten, agendagebruik, mindmaps en leren met behulp van leerkaartjes.

Kosten:

95,00 euro per persoon, inclusief werkmap en overige materialen.

Data:
woensdag 8, 15 en 22 mei 2019 van 15 tot 16 uur.

 

S.M.A.R.T. (Strengthening Mental Abilities through Relational Training)

Een trainingsprogramma waarmee het redeneervermogen kan worden verbeterd en werkgeheugen, verwerkingssnelheid en flexibiliteit kunnen worden versterkt. Een combinatie van thuis online oefenen en individuele begeleiding in mijn praktijk.

Kosten:

Op aanvraag

Data:

Op afspraak

 

Hoofd opruimen

Indien nodig kunnen de cursussen gecombineerd worden met een sessie 'Hoofd opruimen' volgens de MatriXmethode® van Ingrid Stoop.

 

 

Aanmelden of meer weten?

Mail naar info@lerenkunjeleren.nl of bel  06-23259617.

LBRT lidmaatschapsnummer  160826, KvK nummer 17256343. Het cursusaanbod is vrijgesteld van btw op basis van het besluit van 23 augustus 2006, nr. CPP2005/3019M, Stcrt. nr. 169, Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling.

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 05 februari 2019