drs. Karin van der Weijden

lezen - spellen - studievaardigheden

 

 

 

 

 

 

Karin van der Weijden-van der Laan (1967) behaalde in 1989 haar doctoraaldiploma Taal- en literatuurwetenschap aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg  en rondde in 2009 de Masteropleiding Dyslexiespecialist af aan de Fontys Hogeschool Tilburg. Daarna heeft zij nog diverse certificaten behaald op het gebied van dyslexiezorg en dyslexie-ICT. Ook is zij gecertificeerd trainer Snel leren=leuk leren.

Karin is scholingspartner van José Schraven (Zo leer je kinderen lezen en spellen) en van BVS-schooladvies.  Eerder was zij werkzaam aan de Letterenfaculteit te Tilburg, bij de Averroèsstichting, het CITO en  de Vereniging voor ouders van couveusekinderen.

 

 

 

 

Individuele begeleiding lezen en spellen

Volgens de methodiek 'Zo leer je kinderen lezen en spellen', die naast elke andere methode gebruikt kan worden. Hierin staat een heldere, eenduidige, stapsgewijze instructie centraal. Gericht op het opdoen van succeservaringen, waardoor kinderen gemotiveerd raken en weer plezier krijgen in lezen en spellen!

 

Begrijpend lezen met behulp van de BLIKSEM-aanpak.

 

Kosten:

52,50 euro per uur

Data:

Op afspraak

 

 

Scholing leerkrachten 'Zo leer je kinderen lezen en spellen', de methodiek van José Schraven
Optimaliseer je lees- en spellingonderwijs door middel van workshops, cursussen en  training in borgen. Op locatie, maximaal 20 deelnemers. Offerte op aanvraag.

 

 

Groepslessen Op weg naar....snel leren = leuk leren®

Drie lessen van een uur voor leerlingen uit groep 8, als voorbereiding op het leren leren in de brugklas. We gaan aan de slag met  focuslezen (vlotter lezen en meer onthouden), het onderscheiden van hoofd- en bijzaken in teksten, agendagebruik, mindmaps en leren met behulp van leerkaartjes.

Kosten:

95,00 euro per persoon, inclusief werkmap en overige materialen.

Data:
dinsdag 23 mei, 30 mei en 6 juni van 16.00 tot 17.00 uur (VOL!)

bij minimaal 2 aanmeldingen kan voor de zomervakantie nog een groep starten. Data en tijd in overleg.

 

Groepslessen Snel leren = leuk leren® voor mavo, havo, vwo

In een kleine groep leer je in zes lessen van een uur sneller lezen en efficiënter leren.

Kosten:

279,95 euro per persoon, inclusief werkboek en overige materialen,  e-mailcoaching tijdens de cursusperiode en een terugkomspreekuur.

Data najaar 2017:

Bij minimaal 2 aanmeldingen kan een groep van start gaan, cursusdata en tijd in overleg.

 

Meer informatie over Snel leren = leuk leren en handige planningsschema's vind je op www.time2control.nl

Lees ervaringen van trainers en cursisten in het Best Practice Digiboek

 

 

Groepslessen Snel leren = leuk leren® voor vmbo-basis, kader en gemengde leerweg

In een kleine groep leer je in zes lessen van een uur sneller lezen en efficiënter leren.

Kosten:

279,95 euro per persoon, inclusief cursusboek en overige materialen,  e-mailcoaching tijdens de cursusperiode en een terugkomspreekuur.

Data najaar 2017:

bij minimaal 2 aanmeldingen kan een groep van start gaan, cursusdata en tijd in overleg.

 

 

Hoofd opruimen

Indien nodig kunnen de cursussen gecombineerd worden met een sessie 'Hoofd opruimen' volgens de MatriXmethode® van Ingrid Stoop.

 

 

Aanmelden of meer weten?

Mail naar info@lerenkunjeleren.nl of bel  06-23 25 96 17.

LBRT lidmaatschapsnummer  160826, KvK nummer 17256343. Het cursusaanbod is vrijgesteld van btw op basis van het besluit van 23 augustus 2006, nr. CPP2005/3019M, Stcrt. nr. 169, Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling.

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2017