LEREN kun je LEREN

lezen - spellen - studievaardigheden

  drs. Karin van der Weijden   Wildeman 5   5629 KH Eindhoven  info@lerenkunjeleren.nl   06-23259617

Scholing onderwijsprofessionals 'Zo leer je kinderen lezen en spellen'  en STAAL-Spelling https://www.lezenenspelling.nl

 

 

Contact

 info@lerenkunjeleren.nl

06 23 25 96 17

Karin van der Weijden-van der Laan (1967) behaalde in 1989 haar doctoraaldiploma Taal- en literatuurwetenschap aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg  en rondde in 2009 de Master Dyslexiespecialist af aan de Fontys Hogeschool Tilburg. Daarna heeft zij nog diverse certificaten behaald op het gebied van dyslexiezorg. Ook is zij gecertificeerd trainer Snel leren=leuk leren, Alle teksten de baas, Talentenkompas en diverse andere programma's. In augustus 2007 is Karin gestart met LEREN kun je LEREN, praktijk voor lezen, spellen en studiebegeleiding.

Karin is scholingspartner van Josť Schraven, bekend van de methodiek 'Zo leer je kinderen lezen en spellen'. 

LBRT lidnr.160826, CRKBO- geregistreerd docent, KvK 17256343

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Technisch lezen en/of spelling

Begeleiding volgens de methodiek 'Zo leer je kinderen lezen en spellen', die naast elke andere methode gebruikt kan worden. Hierin staat een heldere, eenduidige, stapsgewijze instructie centraal. Gericht op het opdoen van succeservaringen, waardoor kinderen gemotiveerd raken en weer plezier krijgen in lezen en/of  spellen! Voor leerlingen van groep 3 tot en met 8.

 

Begrijpend lezen

Individuele begeleiding. Na afname van de Grammatikos Diagnostische Toets Begrijpend Lezen of de Schoolvaardigheidstoets Begrijpend Lezen wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld. Voor leerlingen vanaf groep 4.

 

Voorbereiding op Cito Entreetoets, Cito Eindtoets Basisonderwijs, IEP Eindtoets, Route 8

In principe zouden leerlingen de Entreetoets en de Eindtoets, IEP-toets of Route 8 moeten kunnen maken zonder extra training. Toch kan oefenen zinvol zijn, met name wanneer dit gericht is op het wennen aan het type toetsvragen. Een opgave goed lezen en de eventuele illustratie bestuderen, is vaak al het halve werk. Daarnaast kunnen oefeningen gericht op stress- en faalangstreductie een belangrijk hulpmiddel zijn bij de voorbereiding op de toets. Een kind dat goed in zijn vel zit en vertrouwen heeft in zijn eigen kunnen zal met een gerust(er) hart de toetssituatie tegemoet treden en presteren op een niveau dat bij past bij zijn capaciteiten. Individuele begeleiding, voor leerlingen vanaf groep 6.

 

Studievaardigheden

Leren kun je leren: maatwerk gericht op leestechniek, leertechnieken en planning. Voor leerlingen vanaf groep 7 van de basisschool, leerlingen in het VO en studenten MBO, HBO en WO.

 

Kosten

Individuele begeleiding kost 52,50 euro per uur. Er wordt per maand gefactureerd. De cursusgelden zijn vrijgesteld van btw.

 

 

 

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 04 maart 2022